VALENCIÀ ( T.1 )
VOCABULARI : prefixes i sufixes 


http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_2_PA/Tabalet2_val_u11_p92_a4(4_6)/index.html


                                          
http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_4_PA/Tabalet4_u05_pag51_4.swf
ORTOGRAFIA : diftongs, hiats i digrafs

http://es.slideshare.net/albertmoyesfarrero/power-slideshare-41668707
http://es.slideshare.net/SlviaMontals/sllabes-diftongs-hiats-dgrafs
http://www.slideshare.net/oimak/gramtica-catalana-diftongshiats-14830284

http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_6_PA/Tabalet6_p035_teoria/index.htmlhttp://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_6_PA/Tabalet6_p042_teoria/index.html
GRAMÀTICA : el substantiu 

http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Micalet_5_PA/Micalet5_p021_teoria/index.html
Tipus de substantius : propis/comuns, individuals/col.lectius,concrets/abstractes


http://www.cervantesmonover.es/lim/4/genereinombresus/generenombresus.htmlhttp://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_5_PA/Tabalet5_p019_act4/index.html
http://www.smsofiavalencia.es/rdi/tercero/llengua/datos/rdi/U06/05.htm
http://www.smsofiavalencia.es/rdi/cuarto/llengua/datos/rdi/U07/06.htm


http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/primaria/senyor/fprimaria.htm


LITERATURA : els gèneres literaris 

http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Micalet_6_PA/Micalet6_p013_act3/index.htmlhttp://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_5_PA/Tabalet5_p113_act1/index.html


CASTELLANO : grupo nominal, prefijos/sufijos y mayúsculas ( T.1 )
VOCABULARIO : prefijos y sufijos
PREFIJOS


SUFIJOS


http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/presuf/index.htm#

PREFIJOS Y SUFIJOS

PREFIJOS Y SUFIJOS I

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_2/repositorio/0/58/html/datos/01_Lengua/actividades/U08/0801.htm
  
 ORTOGRAFÍA : las mayúsculas

 LAS MAYÚSCULAS

http://www.lalenguafuera.hol.es/Actividades/Italica/lim/Uso_mayusculas/Uso_de_mayusculas.html
http://www.genmagic.net/lengua4/lleng2c.swfhttp://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/ortografiate/ortografiate3/contenido/sd01/sd01_oa01/index.html

GRAMÁTICA : el grupo nominal 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/averroes/colegiovirgendetiscar/educativa/grupo_nominal/index.html
 
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1012
http://es.slideshare.net/EditaSueiras/el-grupo-nominalFUNCIONS VITALS : la nutricióFuncions vitals

Els 5 grans regnes

Nuestra amiga : La célula

http://www.xtec.cat/~rvillanu/celula/celula.htm
 Tot sobre la cèl.lula

http://www.edu365.cat/aulanet/coshuma/

http://www.xtec.cat/~fmarquin/continguts/aparells.htmFUNCIONS VITALS : LA NUTRICIÓ

http://www.vedoque.com/juegos/los-alimentos.swf?idioma=es


ELS APARELLS
 
digestiuhttp://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/digestiu2/index6.htm#


http://www.slideshare.net/HolaSoyYo1/aparell-digestiu-6438010

respiratori


http://www.xtec.cat/~rvillanu/respiratori/respiratori.htm

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/cmedio6/la_respiracion/respiratorio10.htmhttp://iesmjuancalero.juntaextremadura.net/archivos_insti/recurdptos/naturales/RESPIRACION.SWF

circulatori

¿ Qué es la sangre ?

Aparato circulatorio 

http://agrega.educa.madrid.org/visualizador-1/es/pode/presentacion/visualizadorSinSecuencia/visualizar-datos.jsp


http://www.slideshare.net/lacovadelacova/l-aparell-circulatori

http://www.xtec.cat/~fmarquin/continguts/circulatori3.htm

http://conteni2.educarex.es/mats/121407/contenido/conocimiento_medio/todo/interactivas/actividades_interactivas_unidad_4/actividades_unidad_4/actividad_38.htm

http://www.dibujosparapintar.com/juegos_ed_nat_aparato_circulatorio.html

Sístole i diástole


http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=1180704476302&idContent=8333&locale=es_ES&textOnly=false

excretorhttp://www.xtec.cat/~rvillanu/excretor/excretor.htm

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/las_funciones_vitales/la_funcion_de_nutricion/excrecion/el_aparato_excretor/el_aparato_excretor.html

http://www.polavide.es/rec_polavide0708/edilim/aparato%20excretor/Ap_excretor.html
Juega con el aparato excretor o urinario
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/juegos_jcyl/cuerpo_uri/aparatourinario_plus.html
Munta aparells : digestiu,respiratori i urinari

ELS NÚMEROS NATURALS I OPERACIONS - T.1


Donald en el país de las matemáticas


http://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/03_Mates/datos/05_rdi/ud01/2/02.htm

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/actividades5/tema1_pr1_p.html

Ejercicios de descomposición 


http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-397Operacions combinades : jerarquia de les operacions
Números romans


Practica

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/SEXTO/datos/03_Mates/datos/05_rdi/ud01/3/03.htm

http://www.genmagic.net/mates3/nro1c.swfTREBALL COMPLEMENTARI
INVESTIGANT LES MATEMÀTIQUESTREBALL D’ INVESTIGACIÓ DE LES MATEMÀTIQUES


L’exercici consisteix en fer una recerca per Internet de la
 Història de les matemàtiques.

Tindre en compte:
 
- L'exercici ha de tindre una extensió de 2 ó 3 pàgines, i deurà ser presentar d'acord amb el guió donat per a l' elaboració d' un treball 
 
- Incloure una cronologia ( ordre històric )  de les diferents etapes o esdeveniments importants.
 
- Tindre cura de l’ ortografia

 La informació deurà ser breu, concreta, exacta i ordenada. Podeu incloure gràfics, dibuixos o fotos

Aquí teniu  enllaços que us poden ser útils : LA NOTA COMPTA PER A “MATE” I VALENCIÀ
Lliurament : fins 30 setembre del 2016