Valencià ( T.5-6 )
VOCABULARI : els connectors

https://mitjaedu.wordpress.com/2009/10/20/els-connectors/

ORTOGRAFIA: X,TX i IG 

http://www.slideshare.net/josemanuelcremades/paraules-amb-x

http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_6_PA/Tabalet6_p122_teoria/index.html


http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_2_PA/Tabalet2_val_u12_p100_a2(1_3)/index.html
http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_2_PA/Tabalet2_val_u12_p100_a2(1_3)/index.html 

http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=536&IdTipoJuego=8


 EXPRESSIÓ ESCRITA : La notícia 

http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_5_PA/Tabalet5_p021_teoria/index.html

FRACCIONS : operacions ( T.5 )
Repasando las fracciones

 Fracciones impropias y  números mixtos

Fraccions equivalents i irreductible

Comparación de fracciones


 
Operacions amb fraccions ( +,-,x, : )

ARA PRACTICA TU  

http://lessons.e-learningforkids.org/efk/Courses/ES/M1101/ile.swf

http://www.eltanquematematico.es/fracciones/html/fracciones1.htm


http://www.accedetic.es/fracciones/fracciones/distintodenominador.html


http://www.ceiploreto.es/sugerencias/tic2.sepdf.gob.mx/scorm/oas/mat/sexto/03/intro.swf
FERIA DE FRACCIONES : la X 

FERIA DE FRACCIONES : la :
 FERIA DE FRACCIONES : la :Valencià ( T.5 )
VOCABULARI : sinonímia i antonímia


http://www.cervantesmonover.es/lim/sinonimos/sinonims.html


http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_5_PA/Tabalet5_p017_teoria/index.htmlhttp://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_2_PA/Tabalet2_val_u06_p51_a6(2_1)/index.html              


http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/sinonims/jclic/sinonims.jclic.zip&lang=ca&title=Les%2Bparaules%2Bsin%F2nimes


http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1046&IdTipoJuego=3http://www.editorialteide.es/elearning/Primaria.asp?IdJuego=1498&IdTipoJuego=3

                 
                                       
http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_3_PA/Tabalet3_u08_pag83_5.swf
LITERATURA : estrofa i rima / còmput sil.làbic

http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Micalet_5_PA/Micalet5_p025_a2/index.html

http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tabalet_5_PA/Tabalet5_p037_teoria/index.html

http://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Micalet_6_PA/Micalet6_p037_teoria/index.html

http://www.edu365.cat/infantil/poesia/portada.htm

L' EDAT MODERNAhttp://catedu.es/chuegos/historia/historia.swfL' EDAT MODERNA

L' EDAT MODERNA CONTADA PER XIQUETS


LA EDAD MODERNA 
 http://www.clarionweb.es/6_curso/c_medio/cm612/cm61201.htm
 ÈPOCA DE DESCOBRIMENTS

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/espana_historia/edad_moderna/el_imperio_espanol/el_imperio_espanol.html
 EL GRAN IMPERI ESPANYOL AL S. XVI

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/espana_historia/edad_moderna/sociedad/sociedad.html
La sociedad en la edad moderna

http://www.slideshare.net/ls011159/arte-edad-moderna
Què edificis construïen a l' Edat moderna : 
Renaixement i Barroc


http://es.slideshare.net/sfer_sonseca/literatura-edad-moderna-isabel-barrio-22508675
 Què escrivien a l' Edat Moderna?

Castellano ( T.3 )
GRAMÁTICA
pronombres personales


http://conteni2.educarex.es/mats/80436/contenido/esc7_des/index.html
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/lengua/los_pronombres_personales/pronombres_personales.htmlhttp://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/174/html/interactivo/datos/01_Lengua/act/U05/0504_02.htmVOCABULARIO  
 homonimia y paronimia
 http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/homonima.htmhttp://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tilde_6_PA/Tilde6_p086_a4_7_1/index.htmlhttp://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_2/repositorio/0/58/html/datos/01_Lengua/actividades/U05/0501.htm   
 http://www.escueladeverano.net/lengua/todo/ejercicios_interactivos/unidad_5/paronimas/vocabulario_paronimas.html

                                            
             
ORTOGRAFÍA

b/v


 B y V

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/be.htm 
http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/lengua/ortografia/uso_de_la_v/uso_de_la_v.htmlhttp://www.vedoque.com/juegos/naves-ortografia.swf?idioma=es

http://www.supersaber.com/carreraBV.swf


j/g/gu